Vehicles de baixes emissions

L’ambientalització de la flota de vehicles d’Aigües de la Costa Brava és també una de les prioritats a l’hora de disminuir les emissions atmosfèriques.

Per aquest motiu s’està renovant la flota de vehicles substituint vehicles de gasoil per vehicles híbrids i elèctrics ambientalment més sostenibles.

Part dels mateixos s’alimenten d’energia solar produïda a les nostres instal·lacions.