Sostenibilitat

El medi ambient, la seva preservació i el desenvolupament sostenible han estat sempre particularment importants per a Aigües de la Costa Brava i estan a la base de la seva identitat i valors corporatius.

Per aquesta raó, Aigües de la Costa Brava s’ha acreditat amb la ISO 14.001, la qual certifica que l’empresa té el ferm compromís de dur a terme la seva activitat amb el màxim respecte pel medi ambient en el marc del desenvolupament sostenible, i contribuir amb això a la millora de la qualitat de vida de les persones.

El compromís d'Aigües de la Costa Brava amb la preservació del medi ambient, es defineix en la Política de compliment ambiental, la qual es concreta en el compliment escrupolós de totes les normes ambientals que li són aplicables en l’exercici de la seva activitat, la recerca de noves vies que redueixin l’impacte mediambiental, així com en l’establiment dels mecanismes necessaris per a una reacció ràpida i eficaç davant de qualsevol incident o denúncia relacionats amb el medi ambient.