Reutilització d'aigües residuals

L’aigua regenerada és aigua residual depurada que rep un tractament addicional. Aquesta aigua és òptima per a usos industrials, municipals, agrícoles i ambientals, així com per al reg de camps de golf i la recàrrega d’aqüífers. D’aquesta manera es contribueix un estalvi dels recursos hídrics doncs la reutilització d'aigua és el primer i millor recurs que es disposa per lluitar contra la sequera.

Aigües de la Costa Brava disposa de 14 tractaments terciaris a les EDARs de Portbou, Colera, Llançà, El Port de la Selva, Cadaqués, Roses, Castelló d’Empúries, L’Escala, Torroella de Montgrí, Pals, Castell d’Aro, Tossa de Mar, Lloret de Mar i Blanes.

L’any 2018, Aigües de la Costa Brava va depurar 30.673.540 m3 d’aigua residual. El 15 % del volum anual de l’aigua depurada ha estat tractat a les instal·lacions de tractament terciari i posteriorment subministrat als diferents usuaris com a aigua regenerada. Aquest volum que es produeix en funció de la demanda dels usuaris, ha estat de 4.516.954 m3.

Els principals usos de l’aigua regenerada han estat els següents: 47,3% ús de reg agrícola, 22,8 % ús ambiental (aportació a rius i rieres), 26 % ús recreatiu (camps de golf i pitch&putt ), 3,7 % ús urbà (reg de jardins municipals) i 0,2 % ús intern a les EDARs.