Remodelació caldereria EBAR del Casc Urbà de Lloret de Mar

Les obres de remodelació de la EBAR del Casc Urbà situat al passeig marítim de Lloret de Mar s’han dut a terme des de principis d’octubre de 2020 fins a la finalització de les mateixes al Març de 2021. Aquestes obres les ha realitzat EMACBSA per encàrrec del Consorci d’Aigües de la Costa Brava.

L’obra ha consistit en la substitució de tota la caldereria de col·lectors i impulsions de la EBAR. Aquest bombament realitza dues impulsions: una d’elles es troba formada per 3 bombes que impulsen l’aigua depurada provinent de l’EDAR a l’emissari submarí, mentre que l’altre , consta de 4 bombes i impulsa l’aigua residual a l’EBAR Central de Lloret.

El primer que es va dur a terme va ser la construcció d’un col·lector provisional de DN300 AISI304 per tal de poder mantenir l’impulsió a l’EBAR Central en servei durant el període de les obres.

Amb aquest col·lector provisional en servei, varen començar les obres de retirada de la porta d’entrada a la EBAR per una de nova en acer inoxidable AISI 316 i dels col·lectors i impulsions. Per poder retirar el material pesant, es van haver d’instal·lar bigues carril tant a l’interior de la instal·lació com a l’exterior.

La remodelació d’aquesta EBAR ha consistit, a més de la substitució de tota la caldereria que patia un alt grau de corrosió, en la substitució de la valvuleria, reconstruccions de passa-murs, passarel·les de les zones de pas, sostres i parets, així com la substitució el quadre de maniobra i control. Aprofitant aquesta, s’han instal·lat nous sistemes de control i aparellatge elèctric, amb arrencadors estàtics per les bombes d’emissari i variadors de velocitat.

Una de les dificultats d’aquesta remodelació, ha estat que es va haver d’inundar part de la càmera seca de la EBAR amb aigua de mar per tal de poder muntar un globus d’aïllament. Aquests treballs els va realitzar una empresa especialitzada mitjançant bussos.

La realització d’aquesta obra durant els mesos d’hivern, així com la instal·lació a l’inici de les obres d’un col·lector provisional ha permès reduir notablement l’impacte ambiental i visual a la població.