Projectes d'investigació del CSIC-IDAEA a l'EDAR de Palamós

El projecte inicial desenvolupat a l'EDAR de Palamós va ser l'ACWAPUR (2016-2018), dirigit pel Dr. Jesús Carrera, sobre "purificació accelerada de l'aigua durant la recàrrega artificial d'aqüífers".

Posteriorment es va iniciar el projecte ROUSSEAU (2018-2020), dirigit per la Dra. Sílvia Díaz, sobre “riscos emergents de contaminació química i microbiològica en la reutilització d'aigües residuals per al rec agrícola”, que continua amb el projecte MARadentro per al període 2019-2021.

En un futur, el projecte RESTORA (2020-2023), dirigit també pel Dr. Jesús Carrera, investigarà la "recàrrega gestionada d'aqüífers i ús de substrats orgànics per a accelerar la renaturalització de l'aigua".

Tractament terciari EDAR Palamós
Detall dels filtres del tractament terciari

Tots aquests projectes d’investigació suposen un important avanç en el coneixement sobre els mecanismes i les implicacions de la reutilització de l’aigua residual, i Aigües de la Costa Brava agraeix als organismes i investigadors implicats que hagin escollit una de les EDARs gestionades per l’empresa per a formar part d’aquests projectes.