Objectius de desenvolupament sostenible

El 2015, l'ONU va aprovar l’Agenda 2030 sobre el Desenvolupament Sostenible, una oportunitat perquè els països i les seves societats s'embarquin en un nou camí per millorar la vida de tots, sense deixar ningú enrere. (Lema del Dia Mundial de l’Aigua 2019)

L’Agenda té 17 Objectius i 169 fites de Desenvolupament Sostenible, que van des de l'eliminació de la pobresa fins a la lluita contra el canvi climàtic, l'educació, la igualtat de les dones, la defensa del medi ambient o el disseny de les nostres ciutats.

Amb la finalitat de fer realitat la sostenibilitat mediambiental i desenvolupar un major compromís social amb els col·lectius més vulnerables, hem elaborat un pla estratègic de desenvolupament sostenible que integra els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Tenim com a objectiu transformar progressivament les estacions depuradores d'aigües residuals (EDAR) que gestionem en biofactories, és a dir, en instal·lacions on els residus que es generen esdevenen recursos que permeten l'autosostenibilitat econòmica, social i ambiental d'aquestes infraestructures.

Els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides