EDAR Palamós

Dades sobre l'EDAR Palamós
Municipis assistits Palafrugell, Mont-ras, Palamós, Vall-llobrega i Calonge
Població prevista 165.450 habitants equivalents
Any posada en marxa 1985
Cabal disseny 33.000 m3 / dia
Cabal tractat 5.724.131 m3 / any 2018
Tipus tractament Biològic fangs activats convencional
Destí efluent Mar Mediterrània
Destí fangs Agricultura

Localització

Aigua depurada