Depuració

Una Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) és una instal·lació on s'eliminen els contaminants dissolts i transportats per les aigües residuals, a través de la xarxa de clavegueram i dels col·lectors en alta, i es retorna l’aigua tractada al seu medi natural (els rius o directament al mar) en unes condicions que permeten garantir el correcte desenvolupament dels éssers vius.

Esquema del procés de depuració. La línia d'aigüa consisteix en pretractament, tractament primari, secundari i terciari. La línia de fangs consisteix en l'espessidor de fangs, digestor anaerobi, deshidratació i tolva de fangs. La línia de gas consisteix en un gasòmetre amb torxa i planta de cogeneració elèctrica.

Estacions Depuradores d'Aigües Residuals que gestionem