Certificacions

Política de gestió integrada

Disposem d’un sistema de gestió de la qualitat, seguretat i salut en el treball, gestió ambiental i gestió energètica d’acord a les normes ISO 9001, 45001, 14001 i 50001 respectivament.

Quatre cercles entrellaçats que representen les normes ISO 9001, 45001 i 14001

Aquestes certificacions corroboren el nostre compromís amb la qualitat, la seguretat en el treball, la protecció del medi ambient i l'eficiència energètica.

El compromís d’Aigües de la Costa Brava amb la bona gestió de la qualitat i la seguretat i salut laboral, junt amb la nostra activitat relacionada directament amb el Medi Ambient, ha fet que l’any 2018 s’hagi implantat la norma ISO 14001 amb l'obtenció del certificat de gestió ambiental aquest any 2019.

A més, aquest any 2019 s'ha realitzat la migració de l’anterior certificació OSHAS 18001 a la nova norma ISO 45001 de gestió de la seguretat i salut en el treball.

Complementant aquestes certificacions, Aigües de la Costa Brava també ha obtingut a finals del 2019 el certificat de gestió energètica ISO 50001.

ISO 9001 Gestió de la qualitat
ISO 45001 de Seguretat i salut en el treball
ISO 14001 Gestió ambiental
ISO 50001 Gestió energètica