Avís Legal

Aquest lloc web és propietat de l’Empresa Mixta d’Aigües de la Costa Brava S.A., en endavant EMACBSA, i té caràcter merament informatiu. El fet d'accedir a aquesta pàgina implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions d'ús.

Titularitat del lloc web

Els noms del domini aiguescb.com estan registrats a favor de EMACBSA amb CIF A17894585 i domicili fiscal a la Plaça Josep Pla, núm. 4 3º 1ª, 17001 de Girona, Espanya. Telèfon de contacte +34 972 37 19 31, Fax 972 37 18 49 i adreça de correu electrònic oficinacentral@aiguescb.com.

Propietat intel·lectual del lloc web

Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d'aquesta pàgina i el seu disseny gràfic són propietat exclusiva de EMACBSA i és a qui li correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos. Així, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i modificació, total o parcial, sense prèvia autorització expressa d'EMACBSA. De la mateixa manera, tots els signes distintius, marques, noms comercials o signes de qualsevol classe continguts en aquesta pàgina web estan protegits per la llei.

Contingut del lloc web i enllaços

EMACBSA no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la seva pàgina web, essent responsabilitat exclusiva de la persona que accedeix a ells o els utilitza. Tampoc assumeix responsabilitat alguna per la informació continguda en les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir mitjançant els enllaços de la pàgina web. La presència d'aquests enllaços tenen una finalitat informativa, i no constitueixen en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que es puguin oferir a la pàgina web de destí. En el cas que EMACBSA tingués coneixement efectiu que l'activitat o la informació a la que remeten aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o que pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d'indemnització, actuarà amb la diligència necessària per a suprimir o inutilitzar l'enllaç corresponent amb la major brevetat possible.

Intercanvi o difusió de la informació

EMACBSA declina tota responsabilitat derivada del intercanvi d'informació entre usuaris mitjançant la seva pàgina web. Especialment, no ens fem responsables de l'ús que els menors puguin fer d'ella en cas que els continguts a que tinguin accés puguin ferir la seva sensibilitat.

Actualització i modificació del lloc web

EMACBSA es reserva el dret d'actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seva pàgina web i la seva configuració o presentació, en qualsevol moment, sense previ avís i sense assumir cap tipus de responsabilitat per a fer-ho.

Indicacions sobre aspectes tècnics

EMACBSA no assumeix responsabilitat alguna derivada de problemes tècnics o falles en els equips informàtics, que es produeixin durant la connexió a Internet, o que puguin ser originats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del seu control.

Des d'EMACBSA no es garanteix l'absència de virus i altres elements que puguin causar danys en els sistemes informàtics, els documents electrònics o els fitxers d'usuari d'aquesta pàgina web o de pàgines web de tercers, i no es responsabilitza dels danys i perjudicis que es puguin arribar a produir per aquests motius. De la mateixa manera, no es responsabilitza davant de possibles danys i perjudicis que puguin afectar a l'usuari com a conseqüència d'errors, defectes o omissions en la informació que facilita quan procedeix de terceres fonts.

Política de Protecció de dades

Per conèixer les dades personals que recaptem, llegeix la Política de Protecció de dades.

Per exercitar aquests drets, i per a qualsevol aclariment, pot contactar amb nosaltres enviant-nos un email a: oficinacentral@aiguescb.com.

Legislació i jurisdicció aplicable

Amb caràcter general, les relacions amb els usuaris, derivades de les prestacions de serveis continguts en aquesta pàgina web, estan sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyola. Els usuaris d'aquesta pàgina web són conscients de tot el que s'ha exposat i ho accepten voluntàriament.